Ønsker dere å bli lærebedrift?

Vi i OKSS.NO – opplæringskontor for Salg & Servicefag er alltid på jakt etter nye, gode læreplasser for våre lærlinger.

Ønsker du en lærling bør du kontakte oss før søkeprosessen starter i januar/februar. Trenger du en lærling i dag? Ta kontakt så ser vi om vi har noen aktuelle på listen. Vi kan starte opp lærlinger fortløpende.

Lærlinger gir bedriften et løft

95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over. 

For deg som innehaver av bedrift i fagene betyr dette:

Din bedrift godkjennes som lærebedrift dersom dere kan gi opplæring i hele læreplanen. En ansatt godkjennes av oss som faglig veileder, og skal i løpet av to år- i samarbeid med oss gi lærlingen opplæring. Opplæringen kan utføres av personer med lang erfaring innen yrket eller fagbrev.

Lærlingen søker lærlingplass for to år i bedrift. Lærebedriften tar intervju med aktuelle kandidater og velger hvem de tar inn som lærling. Lærlingen har krav på opplæring i henhold til læreplan.

Lærebedrifter mottar tilskudd pr. mnd. for å gi opplæring. Les mer om tilskudd HER.

Etter to års læretid avsluttes læreforholdet, og lærebedriften kan ta inn ny lærling.

Ta kontakt med opplæringskontoret for ytterligere informasjon.