Service og administrasjonsfag

Kontor og administrasjonsfag
Lærling Service og administrasjonsfag

Mange tror at en bedrifts suksess gjenspeiler sjefens dyktighet. Det er sjelden hele sannheten. Det er summen av all kompetanse og dyktighet i bedriften som gir de gode resultatene. En dyktig bedriftsleder er derfor han eller hun som evner å ansette de riktige kontormedarbeiderne. Som lærling i Service og administrasjonsfag får du grunnlaget for å bli nettopp den medarbeideren enhver bedrift ønsker å ansette. Du lærer å jobbe strukturert, du lærer å følge systemer og rutiner, god orden, effektivitet og service ovenfor både kunder og andre ansatte.

Du får inngående kunnskap om bruk av data og IKT-systemer, du lærer god og presis kommunikasjon, budsjettering, prinsipper for regnskapsføring og effektiv saksbehandling. Du lærer om bedriftsetikk og HMS-regelverk. Både offentlig og privat sektor har konstant behov for dyktige medarbeidere innen kontor og administrasjon. Som kontormedarbeider tar du med deg dine gode rutiner uansett hvilken bransje du til enhver tid jobber i.

I kontor og administrasjonsfaget kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for Service- og administrasjonsmedarbeideren:

  • besvare e-post og telefoner
  • håndtere post
  • service og kundebehandling
  • regnskaps- og lønnsarbeid
  • registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Noen eksempler på stillingsbetegnelser er kontorfaglært, kontorarbeider, kontormedarbeider og administrasjonsmedarbeider.

Kilder:

serviceogsamferdsel.no

utdanning.no