IT-Driftsfag

Lærling IT-Driftsfag

I dagens digitaliserte verden finnes det ikke lenger bedrifter uten datasystemer. Og der det er datasystemer, må det være minst én person som forstår disse systemene fullt ut. Dette kan være deg med fagbrev i IT-Driftsfag. Du lærer å forstå datasystemer og formidle denne kunnskapen slik at andre får en enklere hverdag.

IT-Driftsfag:

Som IT-Driftsarbeider i en stor eller mellomstor bedrift vil du jobbe med feilsøking, utarbeidelse av brukerveiledninger og instrukser, gjennomføring av opplæring og daglig veiledning av bedriftens ansatte. Du vil bli en nøkkelperson når det kommer til effektivisering av arbeidsprosesser og utvikling av virksomheten. Du må tåle, og like, å være den alle spør etter, og alle skal ha tak i hele tiden.

IT-Driftsfag skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IT-systemer, og brukerstøtte i privat og offentlig virksomhet. Nyskapende og avansert bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi – IT – kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i privat og offentlig virksomhet. Mange kritiske funksjoner i samfunnet er helt avhengige av at IT-systemene fungerer som de skal og brukes effektivt av kvalifisert personell. Opplæringen skal bidra til å sikre effektiv og stabil drift, medvirke til å utvikle kompetanse som kan fremme verdiskapning og skape mulighet for å utvikle virksomheten ved å støtte driften med IT-systemer.

Opplæringen skal bidra til å gi kunnskap om innkjøp, drift og vedlikehold av IT-systemer. Behandling av informasjon på etisk forsvarlig måte skal stå sentralt i opplæringen. Den skal fremme den enkeltes kompetanse i kommunikasjon med forskjellige målgrupper gjennom ulike medier. Bevisst bruk av norsk og engelsk fagspråk er en viktig del av slik kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å øke kompetansen til å yte service gjennom bruker- og driftsstøtte. Opplæringen skal bidra til å synliggjøre muligheter og utfordringer ved å bruke IT, og å vise hvordan IT kan benyttes i utviklings- og omstillingsprosesser.

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap

Kilde:

vilbli.no

utdanning.no

Udir.no