Mediedesigner

Aktuelle arbeidssteder

En mediedesigner kan jobbe innen medie- og kommunikasjonssektoren, i reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver

Mediedesigneren jobber med visuell kommunikasjon og design av medierelaterte produkter. Arbeidsoppgavene består blant annet av:
• konsept- og idéutvikling
• design og produksjon av tekst, bilde og lyd for ulike publiseringsløsninger og for ulike målgrupper
• bruke virkemidler og ulike teknikker i design av produkter eller brukeropplevelser
• arbeide med formspråk og visuelle virkemidler
• bruk av utstyr og programvare

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i visuell kommunikasjon, design og teknologiske løsninger. Du bør være kreativ, nysgjerrig og ha problemløsende evner. Det er viktig at du kan arbeide både selvstendig og i team.

Kilde: vilbli.no

Læreplan i faget