Gjennom oppfølging av våre lærlinger og lærebedrifter ønsker vi å fremme kvalitet, yrkesstolthet og godt omdømme for våre fag.

Vi i OKSS – opplæringskontor salg servicefag kvalitetssikrer opplæringen:

Vår jobb er å følge opp lærlingen og lærebedriften gjennom hele læretiden. Vi sørger for det lærling og lærebedrift trenger av: fagsamlinger og materiell, læreplaner og nettbasert loggbok – og vi ordner den administrative delen av jobben for bedriften. 

OKSS – opplæringskontor salg servicefag holder til på Opplæringshuset Norheim. Vi har rundt 80-90 lærlinger i ulike bedrifter på Haugalandet – fordelt på: Bømlo, Stord, Sveio, Haugesund, Tysvær, Karmøy, Etne, Ølen og Sandeid.

OKSS.NO – opplæringskontor salg servicefag: rekrutterer lærlinger og lærebedrifter i Salgsfag, Service- og administrasjonsfag, IT-fag, og mediefag.