IT-Utviklerfag

IT-utviklerfaget handler om å utvikle, designe og integrere fleksible løsninger for et samfunn og bedrifter som er avhengige av sikre og stabile IT-løsninger. Faget handler også om å rasjonalisere prosesser og utvikle systemer som kan bidra til mer effektive IT-løsninger i virksomheten og i samfunnet. Vg3 IT-utviklerfaget skal gi lærlingene kompetanse til å visualisere og analysere data og til å vurdere nye teknologiske løsninger som er etterspurt i bransjen og i samfunnet. IT-utvikleren jobber med å utvikle og integrere IT-løsninger i en virksomhet. Arbeidsoppgavene består blant annet av: koding og programmering, utvikle og designe IT-løsninger som er universelt utformet og tilpasset brukerens behov, planlegge og vurdere virksomhetens bruk av nyteknologi og IT-løsninger, vurdere og iverksette informasjonssikkerhet og personvern, etikk og lovverk.

Etikk, lovverk og yrkesutøvelse

Etikk, lovverk og yrkesutøvelse handler om kunnskap om etikk og lovverk som grunnlag for å gjøre reflekterte valg når man utvikler og tilpasser løsninger. Videre handler det om forståelse for hvordan regelverk, lisensiering og kostnader påvirker utviklingen av løsninger. Kjerneelementet handler også om selvstendighet, relasjonsbygging og samhandling i yrkesutøvelsen.

Kodeferdigheter og metode

Kodeferdigheter og metode handler om programmeringsferdigheter og algoritmeforståelse. Videre handler det om å bruke ulike datakilder og datamodeller og å visualisere og analysere data. Kjerneelementet handler også om å forstå bransjerelevante kodespråk, metoder og utviklingsstrategier.

Sikkerhet og personvern

Sikkerhet og personvern handler om å utvikle løsninger der informasjonssikkerhet og prinsipper for personvern er designet inn i løsningene fra bunnen av. Videre handler det om å vurdere informasjonssikkerhet og personvern i eksisterende løsninger. Kjerneelementet handler også om plikter og ansvar knyttet til å behandle personopplysninger.

Infrastruktur og arkitektur

Infrastruktur og arkitektur handler om å forstå hvordan ulike løsninger stiller krav til infrastrukturen de kjøres på. Videre handler det om å forstå hvordan ulike systemer spiller sammen og knyttes sammen gjennom integrasjoner. Kjerneelementet handler også om hvordan teknisk gjeld, nyvinninger, ressursbruk og effektivisering påvirker løsningene som utvikles.

Design, interaksjon og brukerdialog  

Design, interaksjon og brukerdialog handler om å utvikle løsninger som er universelt utformet, intuitive for brukerne og tilpasset brukernes behov. Videre handler det om å kommunisere med fagpersoner og å lære opp og støtte brukere. Kjerneelementet handler også om å forstå viktigheten av god dokumentasjon og gode rutiner knyttet til endringshåndtering.

Kilder: