Innholdsproduksjonsfag

Aktuelle arbeidssteder

Du kan få arbeid i reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film- og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver

Innholdsprodusenten jobber med kommunikasjon og utforming av innhold i ulike digitale kanaler. Arbeidsoppgavene består blant annet av:
• idéutvilkling
• planlegge, utvikle og produsere medieinnhold
• ta bilder og produsere video- og lydopptak
• analysere og forstå ulike kommunikasjonsbehov
• bruke ulike kommunikasjonskanaler og plattformer for publisering av innhold
• jobbe prosjektbasert og samarbeide med oppdragsgivere

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i kommunikasjon, teknologi, utstyr og programvare. Du må ha gode samarbeidsevner, være kreativ og ha evne til å tenke nytt.

Kilde: vilbli.no

Læreplan i faget