Lærling

Gode ferdigheter i kundebehandling og kommunikasjon, er en forutsetning for å kunne yte god service. Din innsats kan være nettopp det som gjør at kunden blir fornøyd, og kommer tilbake.

OKSS.NO -opplæringskontor Salg Service ble etablert i 1997. Vi har lang erfaring med lærlinger og lærebedrifter innen våre fag.

Som lærling i en av våre medlemsbedrifter vil du og din lærebedrift bli fulgt opp av opplæringskontoret gjennom læretiden. Vi besøker alle våre lærlinger jevnlig og kvalitetssikrer opplæringen. Vi bidrar med:

I tillegg gjør vi den administrative delen ved det å ha lærling for bedriften. Vi sørger for godkjenning av bedrifter, arbeidsavtale, lærekontrakt, intern opplæringsplan, opplæringsmateriell og fagsamlinger og til sist klargjøring og oppmelding til Fagprøve.

Vår jobb er å sikre din opplæring! Vi ønsker at du som lærling har en spennende og innholdsrik læretid i et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Ønsker du å søke læreplass i våre fag?

Salgsfag

Service- og administrasjonsfag

IT-Driftsfag

IT-Utviklerfag

Mediedesignfag

Medieteknikkfaget

Innholdsprodukjsonsfag

Ta kontakt med oss så legger vi en plan sammen. Vi har ofte ledige læreplasser hele året.