Praksiskandidat

OKSS opplæringskontor for Salg & Servicefag tilbyr kurs i VG3 eksamen for Salgsfaget og Kontor/adm.faget. Dette er teorien man trenger for å gå opp til fagprøve som praksiskandidat.

Fagprøve for deg som ikke er lærling: 

Opplæringslovens §3-5 gir deg rett til å gå opp til fagprøve uten å være lærling. Praksiskandidat er betegnelsen på en som har meldt seg opp til fagprøve etter denne paragrafen (også kalt «privatist»).

Praksiskandidater:

1.    Du må ha totalt 5 års allsidig praksis i faget som må dokumenteres med attester, timelister el.l. Krav til teori og praksis All teori og praksis må dokumenteres med attesterte kopier av vitnemål og attester. Se hva som kreves av dokumentasjon her

2.    Du må ta en teoretisk eksamen i det faget du skal ta læretid i. Dersom du ikke tidligere har bestått den yrkesteori som kreves. For å ta fagbrev i våre fag trenger du eksamen i: VG3 Salgsfaget eller VG3 Kontor/adm.faget.  Praksiskandidater er fritatt fra kravet om felles allmenne fag (VG1) for å ta fag-/svenneprøve. Prøven kalles for tverrfaglig eksamen (teoretisk prøve) og avholdes to ganger i året. Påmeldingsfrister finner du på: www.privatistweb.no

3.    Du melder deg opp til Fagprøven når du har bestått den teoretiske prøven via: www.rogfk.no eller ved å ta kontakt med Fagopplæringsavdelingen som er i Meieriet i Karmsundsgaten, 2.etg. Tlf 5192 2500. Du må betale prøveavgift før oppmelding til praktisk prøve. Kopi av gyldig kvittering legges ved oppmeldingen.

For mer info : www.rogfk.no

Link til eksamensoppgaver finner du HER, under «Katalog» øverst velger du «Programfag yrkesfag Eksamensoppgaver».