Tilskudd til lærebedrifter

Det utbetales et tilskudd pr.mnd. til allelærebedrifter. Det er ulikt tilskudd for rettighetslærlinger og ikke rettighetslærlinger. Vi utbetaler tilskuddet etterskuddsvis hver 6. mnd.

Stimuleringstilskudd:

For nye lærebedrifter som ikke tidligere har hatt lærlinger søker vi om et stimuleringstilskudd fra fylket. Dette er et engangsbeløp. Dette tilskuddet kan vi kun søke om dersom din kommende lærling er rettighetslærling.