Lærling i Servicefag?

Ønsker du en læreplass hvor du har mye kontakt med mennesker? En jobb som er utfordrende og variert, og hvor fokus er å ivareta rollen som «bedriftens ansikt utad»?

Da er OKSS.NO opplæringskontor rett sted å starte!

Servicenæringen er stadig i vekst, en næring med økende konkurranse som har behov for dyktige arbeidstakere som står på for kunden.

Gode ferdigheter i kundebehandling og kommunikasjon, er en forutsetning for å kunne yte god service. Din innsats kan være nettopp det som gjør at kunden blir fornøyd, og kommer tilbake.

OKSS.NO -opplæringskontor ble etablert i 1997. Vi har lang erfaring med lærlinger og lærebedrifter innen våre fag. Med over 60 ulike bedrifter, har vi et tilbud til de fleste.

Karoline Lærling i Salgsfaget

Mange veier til fagbrev!

Det finnes mange veier til fagbrevet! Den enkleste veien frem til fagbrevet er: to år på skole og to år lære i bedrift. Da får man god teori, mulighet for praksis gjennom skolen og når man starter i lære er man ferdig med skolefagene og du kan nå få bruke teorien din i praksis. Etter to års læretid tar du fagprøve og når den er bestått får du fagbrev. Les mer om Fagprøven HER

Noen av våre lærlinger har tilrettelagte løp. Dette kan være alt i fra tilrettelegging på arbeidsplassen, tilpassing av læreplan eller praktiske ting. Det kan også være tilfeller der det er fornuftig at større deler av læretiden blir gjennomført i bedrift, og skolefagene fordeles ut på flere år. Ta kontakt med oss for veiledning dersom du trenger tilrettelegging.

Voksenlærling/Praksiskandidat:

Voksne kan også være lærling og ta fagbrev. I servicefagene ser vi nå en økende interesse for å ta fagkompetanse. I noen tilfeller er dette aktuelt ved omskolering, for andre er det en mulighet til å sikre seg en formell kompetanse innen det fagområde de allerede er i arbeid. Kandidater med fem års arbeidspraksis (60mnd) eller mer blir praksiskandidater og går opp som privatist. Kanditater med mindre enn fem års praksis legger vi opp spesialløp for. Ta kontakt med oss, så ser vi på mulighetene sammen.

Les mer om Praksiskandidat her.

Lærling gjennom OKSS.NO – opplæringskontor salg servicefag:

Som lærling gjennom OKSS.NO – opplæringskontor salg servicefag vil du bli fulgt opp av oss gjennom læretiden din i bedrift. Vi besøker alle våre lærlinger jevnlig. Og, vi er alltid klare til uttrykking når du trenger oss. Ta kontakt!

Vi ordner:

  • læreplaner
  • Kompetansebok – din læreplan og opplæringslogg på nett
  • retter og gir personlig tilbakemelding på alle innleverte oppgaver
  • tilbyr kurs for gjennomgang av læreplan
  • personlig veiledning og evt. tilrettelegging ved behov
  • forberedende samtaler til fagprøve
  • veileder deg og din bedrift gjennom hele læretiden
  • svarer på spørsmål både på faglige og praktiske ting i forbindelse med læretid

I tillegg gjør vi hele den administrative delen ved det å ha lærling for bedriften. Vi sørger for godkjenning av bedrifter, arbeidsavtale, lærekontrakt, retting av oppgaver, oppdaterte læreplaner og til sist klargjøring og oppmelding til Fagprøve. En annen viktig del vi tilbyr våre lærlinger og lærebedrifter er: hjelp ved eventuelle konflikter på arbeidsplassen, tilrettelegging og bytte av læreplass om det er hensiktsmessig.

Vår jobb er å sikre din opplæring! Vi ønsker å sørge for at du som lærling har en spennende og innholdsrik læretid i et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Ønsker du å søke læreplass i våre fag? Les noen av våre søketips her – og ta kontakt med oss så legger vi en plan sammen. Vi har ledige læreplasser hele året.

Ønsker du å vite hvilke muligheter du har videre etter fagbrev? Videreutdannelse og Y-veien? LES MER HER.