Opplæringskontoret

Opplæringskontor salg service og lærlinger på Yrkesmesse
Opplæringskontor salg service og lærlinger på Yrkesmesse

Vi ønsker å fremme kvalitet, yrkesstolthet og godt omdømme for våre fag.

Vår jobb er å følge opp lærlingen og lærebedriften gjennom hele læretiden. Vi sørger for alt lærlingen trenger av kurs og materiell, læreplaner og kompetansebok – og vi ordner hele den administrative delen av jobben for bedriften. 

Vi tilbyr lærlinger og læreplasser i følgende fag: Salgsfag, Service/Adm.fag, Reiselivsfaget og IT fagene: IT-Utviklerfag, IT-Driftsfag.

OKSS.NO opplæringskontor salg service holder til i Haugesund. Vi har rundt 85 lærlinger i ulike bedrifter på Haugalandet –  fordelt på: Haugesund, Sveio, Tysvær, Sandeid, Ølen, og Karmøy – samt Etne, Bømlo, Stord, Sveio i Vestland fylkeskommune.

Opplæringskontoret ivaretar mange oppgaver på vegne av virksomheten:

 • rekrutterer lærlinger
 • lærekontrakt og arbeidsavtale
 • sørger for lærlingens dokumentasjonsverktøy, kompetansebok på nett og sikrer at dette brukes
 • ivaretar at læreplanen følges ved fagsamlinger gjennom læretiden
 • etterser at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer
 • melder lærlingen opp til fagprøve
 • tilbyr veiledning for lærling, faglig leder og instruktør
 • er støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen
 • bistår ved intern fagopplæring av voksne (fast ansatte) arbeidstakere
 • markedsfører yrket og bransjen – sikrer ny rekruttering til faget
 • har kontakt med videregående skoler, fylkeskommunen og andre aktuelle instanser
Ønsker du læreplass? eller Ønsker du en lærling?  Ta kontakt med oss. Vi har vanligvis ledige læreplasser hele året.

Lærlinger innen salg og servicefag tar en yrkesfaglig utdannelse:

Våre lærlinger går to år på skole, og to år i lære i bedrift. Læretid avsluttes med fagbrev i de ulike fagområdene.

OKSS.NO kan tilrettelegge for spesielle løp for voksenlærlinger, eller kandidater med annen skolebakgrunn. Ta kontakt med oss for mer info.