Ønsker du en lærling?

Vi i OKSS.NO – opplæringskontor for Salg & Servicefag er alltid på jakt etter nye, gode læreplasser for våre lærlinger. Vi har lærlinger i store og små bedrifter med alt fra to, til flere hundre ansatte. Har du en bedrift som trenger god medarbeidere så ber vi deg ta kontakt.

De fleste av våre lærlinger starter opp i perioden Juni, Juli, August og vi har derfor få lærlinger i løpet av året. Ønsker du en god lærling bør du kontakte oss før søkeprossessen starter i mars hvert år. Trenger du en lærling i dag? Ta kontakt så ser vi om vi har noen aktuelle på listen.

 

Lærlinger gir bedriften et løft

95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over. 

 

Til bedrifter som ønsker lærling i Salgsfag, Kontor/Adm.fag, IKT-servicefag, resepsjonsfag eller reiseliv:

Lærlinger i studieretning: Service & Samferdsel er relativt nytt, og gir mulighet for læreplasser innen: 
Salgfag, Kontor/Adm fag, IKT-servicefag, Resepsjonsfag og Reiselivsfaget.

Videregående elever som ønsker å ta fagbrev i våre fag, går to år på videregående skole, og to år som lærling i bedrift. Ved endt læretid, avlegges fagprøve for å oppnå fagbrev.

(Vi kan tilrettelegge for spesialløp for elever med annen skolebakgrunn).

 

For deg som innehaver av bedrift i fagene betyr dette:

Din bedrift (butikk, kontor) kan godkjennes av oss som lærebedrift. 
Du selv, eller en av dine ansatte godkjennes av oss som faglig veileder, og skal i løpet av to år, i samarbeid med oss gi lærlingen generell opplæring.

Vi følger en læreplan på nett utarbeidet av oss i opplæringskontoret. 
Opplæringskontoret følger opp teorien med lærlingen, retter oppgaver og veileder underveis gjennom hele læretiden.

Lærlingen søker lærlingeplass med kontrakt for to år hos deg, som en vanlig arbeidstaker. Din bedrift kan velge mellom de elevene som er aktuelle. Dere foretar selv intervju av aktuelle kandidater formidlet av oss.

Lærebedrifter mottar tilskudd pr. mnd. for å gi opplæring. Les mer om tilskudd HER.

Opplæringskontoret sørger for alle avtaler, tilskudd og kontrakter, opplæringsbok på nett og oppdatert opplæringsplan. Vi følger opp læreforholdet, sørger for at lovpålagt halvårlig evaluering blir gjennomført, og går inn i eventuelle problemsituasjoner.

Vi arrangerer lærlingemøter, kurs for lærlinger og formidler eventuell ekstra teori dersom lærlingen trenger det. Vi sørger til slutt for oppmelding til fagprøven.

Etter to års læretid avsluttes læreforholdet, og du som bedrift kan ta inn ny lærling. Du har derfor mulighet for å planlegge dette i forhold til ordinære arbeidstakere.

Lærlingene betraktes som ordinære ansatte, som skal følge vanlig arbeidstid, ferie og utføre alle ordinære arbeidsoppgaver. Lærlingen har krav på opplæring i henhold til fagplan. Denne opplæringen ligger på et akseptabelt nivå, og kan utføres av personer med lang erfaring innen yrket, fagbrev eller høyere utdannelse.

Dette er en ordning som er fordelaktig for alle parter. Lærlingen har god teori innen Salg og Service, og ønske om en videregående utdanning som avsluttes med læretid og fagbrev. Bedriftene får støtte for å gi opplæring og en medarbeider som arbeider for opplæringslønn i to år.

Vi har siden opprettelsen av opplæringskontoret i 1997 hatt svært god erfaringer med lærlingene i våre fag. Vi har pr. i dag rundt 85 lærlinger i ulike bedrifter på Haugalandet og vi er alltid på jakt etter nye lærebedrifter.

Ta kontakt med opplæringskontoret for ytterligere informasjon.