Videreutdannelse og Y-veien

Etter endt Fagbrev kan man også gå direkte på videre studier via Y-veien. I vårt fag tilbys pr. i dag èn utdannelse gjennom Y-veien, ved Høgskolen i Hedemark. Det betyr at du med fullført fagbrev kan gå direkte på høyere studier UTEN å ta generell studiekompetanse.

Våre faglærte med fagbrev innen salgsfaget, kontor/adm.fag, reiseliv eller resepsjonsfag kan søke seg direkte inn på: Bachelor i Serviceledelse og markedsføring ved Høgskolen i Hedemark. For mer info se: himh.no

Innenfor enkelte fagområder gir yrkeskompetanse deg grunnlag for videre utdanning på fagskole. Med påbygging til generell studiekompetanse kan du oppnå generell studiekompetanse. Noen velger å ta fagene til generell studiekompetanse samtidig som de er lærling. Noen fag pr år. Dette er krevende, men en god løsning for deg som vet du vil ta videre studier etter endt læretid. Andre bruker ett år på å ta studiekompetanse etter endt fagbrev, og jobber deltid som faglærte utenom.

Vi anbefaler alltid å ta fagbrev før studiekompetanse.