Fagområder:

Vi tilbyr læreplasser innen salg og servicefagene:

De fleste av våre lærlinger har gått to år på salg, service og sikkerhet for så å ta to år lære i bedrift.

Vi har også mulighet for å tilrettelegge for spesielle løp dersom du har annen bakgrunn enn salg, service og samferdsel.