Tilskudd til lærebedrifter

Det utbetales et tilskudd pr.mnd. til allelærebedrifter. Det er ulikt tilskudd for rettighetslærlinger og ikke rettighetslærlinger. Vi utbetaler tilskuddet etterskuddsvis hver 6. mnd. Utbetaling skjer i juli og januar.