TILLEGG FOR KVELDS-, NATT- OG HELGEARBEID 

19.3 TILLEGG FOR KVELDS-, NATT- OG HELGEARBEID 

Også kalt UB tillegg (tillegg for ubekvem arbeidstid) 

 1) Tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid utbetales:  

Mandag til fredag:  

Etter kl. 18.00: kr 22,- pr. time  

Etter kl. 21.00: kr 45,- pr. time  

Lørdag 

Etter kl. 13.00: kr 45,- pr. time  

Etter kl. 16.00: kr 90,- pr. time  

Søndag: Hele døgnet: kr 96,- pr. time  

2) Ordningen gjelder også deltidsansatte med en gjennomsnittlig arbeidstid på 12 timer eller mer pr. uke. Ekstrahjelp med 12 timer eller mer den enkelte uke omfattes også av ordningen.  

3) Ordningen omfatter også sjåfører og lagerarbeidere som lønnes etter Landsoverenskomstens bilag 3.  

4) Arbeidstakere med stillinger som faller innenfor arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2) har ikke rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.  

5) Ferievikarer omfattes ikke av ordningen. Merknad: Partene er enige om at arbeidstakere som har hatt et sammenhengende ansettelsesforhold forut for ferievikariatet hos samme arbeidsgiver ikke omfattes av dette unntaket.  

6) Det skal ikke betales tillegg for timer som det betales overtidsgodtgjøring eller skifttillegg for