Resepsjonsfag

Resepsjonisten er hotellets/bedriftens ansikt utad og bedriftens kommunikasjonssentral. Du yter service og informerer. En resepsjonist må også være en dyktig selger som kan markedsføre bedriftens tilbud overfor gjester og potensielle kunder.

Resepsjonister tar imot gjester ved hoteller, store arbeidsplasser eller andre steder med behov for resepsjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for resepsjonisten:

  • inn- og utsjekking av gjester
  • kundebehandling og informasjonsformidling
  • håndtering av systemer for salg og booking
  • kommunikasjon med andre avdelinger
  • markedsføring, salg og økonomi

Dersom du arbeider ved hotell eller andre overnattingssteder er service, bevertning og sikkerhet en sentral arbeidsoppgave.

Som resepsjonist er du ofte bedriftens ansikt utad. Service, kommunikasjon og informasjon er dine viktigste arbeidsområder.

Kilder:

serviceogsamferdsel.no

utdanning.no