Praksiskandidat

Voksenlærling/Praksiskandidat:

Voksne kan også være lærling og ta fagbrev. I servicefagene ser vi nå en økende interesse for å ta fagkompetanse. I noen tilfeller er dette aktuelt ved omskolering, for andre er det en mulighet til å sikre seg en formell kompetanse innen det fagområde de allerede er i arbeid. Kandidater med fem års arbeidspraksis (60mnd) eller mer blir praksiskandidater og går opp som privatist. Kanditater med mindre enn fem års praksis legger vi opp spesialløp for. Ta kontakt med oss, så ser vi på mulighetene sammen.

Fagprøve for deg som ikke er lærling: 

Opplæringslovens §3-5 gir deg rett til å gå opp til fagprøve uten å være lærling. Praksiskandidat er betegnelsen på en som har meldt seg opp til fagprøve etter denne paragrafen (også kalt «privatist»).

Praksiskandidater:

1.    Du må ha totalt 5 års allsidig praksis i faget som må dokumenteres med attester, timelister el.l. Krav til teori og praksis All teori og praksis må dokumenteres med attesterte kopier av vitnemål og attester. Se hva som kreves av dokumentasjon her

2.    Du må ta en teoretisk eksamen i det faget du skal ta læretid i. Dersom du ikke tidligere har bestått den yrkesteori som kreves. For å ta fagbrev i våre fag trenger du eksamen i det faget du skal ta fagbrev innen.  Praksiskandidater er fritatt fra kravet om felles allmenne fag (VG1) for å ta fag-/svenneprøve. Prøven kalles for tverrfaglig eksamen (teoretisk prøve) og avholdes to ganger i året.

3.    Du melder deg opp til Fagprøven når du har bestått den teoretiske prøven via: www.rogfk.no . Du må betale prøveavgift før oppmelding til praktisk prøve.