Kompetanseboka

Klikk her for å logge inn i Kompetanseboka

Kompetanseboka er ditt viktigste redskap i læretiden. Der er personlige logg over hva du har lært, og fått opplæring i, mens du var lærling. Det er dette du skal prøves i når det er tid for fagprøve.

Kompetanseboka er: målene for opplæringen i læretiden, -formulert som spørsmål. Det er en oversikt over hva du skal lære mens du er lærling (på samme måte som du hadde en målplan for hva du skulle lære da du gikk VG1 og VG2).

Det arbeidet du gjør er: å dokumentere opplæringen og erfaringene du gjør deg underveis i hverdagen på den læreplassen du har. Vi i Opplæringskontoret retter ALLE oppgavene dine, og gir deg personlig tilbakemelding, vanligvis innen en til to uker, etter innlevering. Vi holder jevnlig kurs med full gjennomgang av alle oppgavene og vi tilbyr individuell gjennomgang av oppgaver ved behov.

Oppgavene i Kompetanseboka er det du skal testes i på fagprøven.

Det arbeidet du gjør i Kompetanseboka er din egen forberedelse til fagprøven. Det du selv produserer av tekst i Kompetanseboka kan du bruke DIREKTE i ditt arbeid på fagprøven. Det betyr at en godt utfylt Kompetansebok vil være ditt beste hjelpemiddel på fagprøven.

Nederst i Kompetanseboka finner du:

Fire litt større oppgaver som skal løses i eget dokument og sendes inn på Epost til oss i opplæringskontoret. Disse fire arbeidsoppgavene er IKKE obligatoriske, men valgfrie. Samtidig minner vi om at disse inneholder spørsmål som dere vil ha bruk for til fagprøven. Det er derfor en stor fordel å bruke tid på dem slik at du er godt forberedt.

At du fyller ut hele kompetanseboken grundig og sender oppgavene inn til retting hos oss, er din, og vår, eneste garanti for at du har fått opplæring i alle målene du vil bli testet i på fagprøven.

Klikk her for å logge inn i Kompetanseboka