Fagprøve

Fagprøveveiledning tilpasset: salg service, OKSS.NO

Fag- eller svenneprøven avlegges normalt i de to siste mnd av læretiden, og senest to måneder etter at den er avsluttet. Prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og består av fire deler, som du lager i et hefte.

  • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • Gjennomføring av et faglig arbeid
  • Vurdering av eget prøvearbeid
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvens lengde er normalt 4 dager. Opplæringskontoret melder deg opp til fagprøven i god tid.

Før oppmelding har vi et møte med deg hvor vi har evaluert ditt arbeid i kompetanseboka og vurdert deg som klar for fagprøven. Du har fått oppgaver av oss underveis som repeterer teorien du lærte på skolen, som du nå bruker i praksis.

Sensor tar direkte kontakt med deg i løpet av de to siste måneder av læretiden, og avtaler tid for prøven. Når dette er avtalt kommer enten sensor på besøk til deg første dag og gir deg oppgaven, eller du får beskjed om å hente den hos sensor. (Du får da oppgitt sensors arbeidsadresse.)

 

Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, kan du avlegge ny prøve. Lærebedriften skal medvirke til dette, men er ikke pliktig til å forlenge lærekontrakten fram til annengangs-prøve. Dersom både du og bedriften er enige om det, kan læretiden forlenges ved frivillig avtale.

Før du kan avlegge fag- eller svenneprøven må du som hovedregel ha bestått alle fag på Vg1 og Vg2 som fører fram til lærefaget ditt.
Ved fag- og svenneprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».