Fagbrev

OKSS.NO tilbyr læretid innen salg og servicefagene:

Fagbrev innen salg og servicefagene gir deg veldig mange muligheter, både innen det offentlige og det private. Med fagbrev i Salsfaget har du en døråpner til Norgses største arbeidsplass: Varehandelen.

Yrkesfaglig opplæring

Velger du yrkesfaglig opplæring, innen salg/servicefag så tar du en yrkesfaglig utdannelse på 4 år. To år på skole og to år læretid i bedrift.

Å ha yrkeskompetanse/fagbrev, vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge programområder som blant annet: Service- og samferdsel kan du oppnå forskjellig yrkeskompetanse med fagbrev. Våre fag gir fagbrev innen: Salgsfag, Kontor/Adm.fag, IKT-servicefag, Resepsjonsfag og Reiseliv.

Yrkeskompetanse og Fagbrev:

Opplæring i lærefagene innen salg og service fører fram til formell kompetanse etter bestått fagprøve. I yrkesfaglige utdannelser foregår opplæringen både i skole og bedrift, over totalt fire år. To år på skole og to år lære i bedrift innen det faget du velger å speialisere deg innen.

OKSS.NO har mulighet for å tilrettelegge for spesielle løp. Har du valgt en annen linje, fullført annen videregående utdannelse eller annet? Ta kontakt så legger vi opp et løp spesielt for deg.

Videreutdanning og Y-veien

Innenfor enkelte fagområder gir yrkeskompetanse deg grunnlag for videre utdanning på fagskole. Med påbygging til generell studiekompetanse kan du oppnå generell studiekompetanse. Ved bestått fagprøve kan man gå direkte på videre studier via Y-veien. I vårt fag tilbys pr. i dag en utdannelse ved Høgskolen i Hedemark. Dette er en Bachelor i Serviceledelse og markedsføring. For mer info se: himh.no