cropped-11745877_1649620075251820_1458720547427570439_n2.pngVelkommen til OKSS.NO opplæringskontor salg service 

Vi formidler lærlinger og læreplasser innen salg/servicefagene:

Salgsfag

Kontor/Adm.fag

IKT-servicefag

Vi har ledige læreplasser NÅ innen Salgsfaget og Kontor/adm.faget.

Ønsker du læreplass eller en lærling? Ta kontakt med oss, så ser vi på mulighetene sammen.

LEDIGE LÆREPLASSER FINNER DU her