Opplæringskontoret

Opplæringskontor salg service og lærlinger på Yrkesmesse
Opplæringskontor salg service og lærlinger på Yrkesmesse

 

Opplæringskontor salg service, rekrutterer lærlinger og lærebedrifter i salgsfaget, Ikt-servicefaget og kontor/adm.faget på Haugalandet og i Hordaland.

Vi reiser på utdanningsmesser, vi besøker alle ungdomskolene i distriktet og holder kontakt med arbeidslivet i våre bransjer, for å promotere våre fag, og yrkesmuligheter.

Vi ønsker å fremme kvalitet, yrkesstolthet og godt omdømme for våre fag.

Lærlinger innen salg og servicefag tar en yrkesfaglig utdannelse:

Våre lærlinger går to år på skole, og deretter to år i lære i bedrift. Læretid avsluttes med fagbrev i de ulike fagområdene.

Opplæringskontor salg service tar jobben!

Vår jobb er å følge opp lærlingen og lærebedriften gjennom hele læretiden. Vi sørger for alt lærlingen trenger av kurs og materiell, læreplaner og kompetansebok – og vi ordner hele den administrative delen av jobben for bedriften. 

Vi tilbyr lærlinger og læreplasser i følgende fag: Salgsfag, Service/Adm.fag, Reiselivsfaget og IT fagene: IT-Utviklerfag, IT-Driftsfag.

OKSS.NO opplæringskontor salg service holder til i Haugesund. Vi har rundt 80 lærlinger i ulike bedrifter på Haugalandet –  fordelt på: Bømlo, Stord, Sveio, Haugesund, Tysvær og Karmøy.

Opplæringskontoret ivaretar mange oppgaver på vegne av virksomheten:

 • rekrutterer lærlinger
 • skriver lærekontrakt og arbeidsavtale
 • er juridisk ansvarlig gjennom læretiden
 • sørger for lærlingens dokumentasjonsverktøy, kompetansebok på nett og sikrer at dette brukes
 • ivaretar at læreplanen følges
 • etterser at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer
 • melder lærlingen opp til fagprøve
 • omplasserer lærlinger ved behov
 • tilbyr kurs til lærlingene og følger opp faglig leder og instruktør
 • er støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen
 • bistår ved intern fagopplæring av voksne (fast ansatte) arbeidstakere
 • markedsfører yrket og bransjen – sikrer ny rekruttering til faget
 • har kontakt med videregående skoler, fylkeskommunen og andre aktuelle instanser
 • tilbyr teorikurs for ordinært ansatte som ønsker fagbrev
Ønsker du læreplass? eller Ønsker du en lærling?  Ta kontakt med oss. Vi har vanligvis ledige læreplasser hele året.

OKSS.NO kan tilrettelegge for spesielle løp for voksenlærlinger, eller kandidater med annen skolebakgrunn. Ta kontakt med oss for mer info.